Naše zbierky použitého šatstva a textílií

Ůčelom založenia Slovenskéj neziskovéj organizácie

 

Pomocný anjel ( ICO: 45734305 )

 

je poskytovanie pomoci najmä organizáciám - sociálnym zariadeniam (ako napr: nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliecovacim ústavom a pod...) ale aj jednotlivcom, rodinám prostredníctvom svojich rôznych činností, projektov a aktivít.

 

Tiež chceme vyvíjaťa uskutočňovať aktivity a

projekty v rôznych oblastiach, ktoré slúžia na zachovanie čistoty

životného prostredia a úspory energie. Pri týchto činnostiach aktívne

zapájať širšiu verejnosť a to s poukázaním na potrebu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, formovanie hodnôt a zachovanie životného prostredia.

Jednou z našich aktivít je zabezpecenie bezplatného zberu šatstva a textílii v obciach a mestách na celom Slovensku.

 

Našu bezplatnú pomoc vo forme šatsva a textílií prijalo už mnoho rodín a zariadení ako napr:

 

                 - Detské oddelenie HNsP Trstená

                 - Kysucká nemocnica s poliklinikou Cadca

                 - Nemocnica s Poliklinikou Považská Bystrica

                 - Fakultná nemocnica s Poliklinikou v Žiline

                 - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho Dolný Kubín

                 - Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

                 - Liečebňa pre dlhodobo chorých Stiavnička, Ružomberok

 

                 - Detský domov Martin a mnoho dalších po celom Slovensku.

 

V súčasnosti pracujeme na projektoch, v ktorých chceme podporiť kreativitu mladých ľudí v témach ochrany životného prostredia a využitia voľných priestranstiev na kreativitu a zábavnu formu v prírode.

 

Dúfame, že nájdeme podporu v našich projektoch a podarí sa nám naplniť všetky naše ciele a myšlienky.

 

Pomocný anjel, n.o.

Kontakt

 

P.O.BOX 1

 

02743 Nižná

ICO: 45734305

 

info@pomocnyanjel.sk

© 2012 Pomocný anjel, n.o.

...niektoré z  ďakovných listov našej n.o.